Boken Professionell Feedback 

Professionell Feedback - om konsten att förbättra prestation, arbetsklimat, skapa utveckling och nå uppsatta mål. Version 6 är här!  

Boken Professionell Feedback lär ut effektiv feedback och är grunden för en fungerande feedbackkultur i grupper och i organisationer. Författare är Stefan Gunnarsson.

Den nya utökade omarbetade version 6 belyser förutom hur man skapar en feedbackkultur även hur man kan skapar en utvecklingskultur och en prestationskultur. Boken handlar även om hur man kan skapa framgångsrika grupper med  kulturella skillnader som till exempel i mångkulturella grupper.

Du kan beställa boken Professionell Feedback på Bokus eller Adlibris 

Utvecklingskultur 

I en utvecklingskultur skapas sammanhang för att kunna utvecklas som individ , grupp och för ett ökat lärande. Grupper utvecklas snabbare och trivsel och samarbetsklimat förbättras.

Omslag Professionell Feedback V5

Prestationskultur

I en sund utvecklingskultur går ökat välbefinnande och ökad prestation hand i hand.

Individer och grupper utvecklas för att kunna nå uppsatta mål. Målstyrning och erforderlig utveckling samordnas för att ge önskat resultat.

Mångkulturella grupper

Grupper med blandade synsätt och värderingar har en tendens att antingen vara de grupper som presterar bäst eller de grupper som presterar sämst. För att en mångkulturell grupp ska bli högpresterande behöver feedback anpassas och det behöver skapas ett kollektivt medvetande kring olikheter och olika synsätt/önskemål kring hur man ser på kommunikation och feedback i respektive kultur.

Snabbfakta:

  • Stefan Gunnarsson som skrivit boken har utbildat över 25 000 chefer/ledare/medarbetare i feedback. 
  • Stefan forskar på hur man kan använda feedback i mångkulturella grupper. 
  • Boken är uppdaterad med det senaste inom forskning och från erfarenheter av att jobba med utveckling av grupper och ledarskap samt även från Stefans mångåriga erfarenhet av konflikthantering.
  • Boken Professionell feedback vänder sig både till chefer och medarbetare.
  • Tidigare upplagor på 18000 böcker möttes av en stor efterfrågan och tog snabbt slut.
  • Som komplement till boken kan läsaren nu följa Stefans bloggande kring feedback på Stefangunnarsson.se/blogg

För att beställa eller läsa mer!

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se