Feedback från kunder

Referenser Stefan Gunnarsson


Vad glad jag blir när kunder ger mig uppskattande feedback efter genomförda uppdrag.Nedan är feedback från 7 av mina största kunder och 2 samarbetspartners som beskrev mig med 5-6 ord. Himmel vad kul!


Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se