Feedback och grupputveckling

Feedback är ett av de bästa verktygen för att utveckla grupper.

En fråga är hur viktigt är ett bra samarbete på din arbetsplats! Hur långt har din grupp kommit i sin utveckling? Enligt forskaren Susan Wheelan befinner sig 50% av alla grupper i de inledande faserna - fas 1 (tillhörighet & trygghet) eller fas 2 (opposition & konflikt) - se modellen nedan. 

Forskning på grupper visar att grupper som kommit till fas 3 (tillit & struktur) eller fas 4 (arbete & produktivitet) är betydligt mer effektiva/produktiva och lönsamma än motsvarande grupper som är i fas 1 eller fas 2. Sedan är det mer utvecklande och roligare att vara i en fas 3 eller fas 4 grupp. Tyvärr är det endast 20% av alla grupper som når fas 4 utan hjälp. Därför anser vi att kunskap om grupputveckling är en viktig del i ledarskap och medarbetarskap.


Därför är följande frågeställning av stor betydelse för en organisations framgång:

Hur är det möjligt för en grupp människor att samordna sina tankar och handlingar till kollektiva prestationer?

Eric Olsson, professor emeritus i socialt arbete - Högskolan i Kristianstad


Jag vet av erfarenhet att en investering i form av grupputveckling gör att en grupp har betydligt större chanser att nå fas 3 och fas 4, än att passivt "vänta" på att en en grupp utvecklar sig själv. Och dessutom på mycket kortare tid.

Det finns många modeller som beskriver gruppers utveckling från det att en grupp skapas tills att den upplöses. Vi använder Susan Wheelans Integrerade Grupputvecklingsmodell (som bland annat bygger på Tuckmans modell – Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning).

Anledningen till att jag valde Wheelans modell och även är certifierad i verktyget GDQ (Group Development Questionnaire) är att Wheelans modell bygger på gedigen forskning. GDQ är ett verktyg för att ta reda på i vilken fas en grupp befinner sig i och erbjuder utifrån detta en effektiv metod för att utveckla och effektivisera team, arbets- och ledningsgrupper.

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se