Forskning

Jag bedriver ett forskningsprojekt som jag startade vid University of Derby, England.

Forskningsfrågan är : 

"Hur kan feedback användas för att utveckla multikulturella arbetsgrupper i olika grupputvecklingfaser"

Grupputvecklingsteorier, teorier om hur individer med olika kulturella bakgrunder samverkar belyses utifrån ett gestaltperspektiv.

Forskningen är inspirerad av Aktionsforskning och interaktiv forskning, där en grupp genomgår en förändring i och med att gruppen lär sig om kulturella skillnader, grupputvecklingsteorier och feedback. Gruppen får använda dessa teorier på sin egen grupp och med dessa erfarenheter blir gruppdeltagarna medforskare och skapar teorier om hur :Hur kan feedback användas för att utveckla multikulturella arbetsgrupper i olika grupputvecklingfaser

I forskningen har jag arbetat fram en mer heltäckande definition av feedback genom att se hur andra har definierat feedback och lagt till det som saknats ur mitt ändamål.

Definition av feedback

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se