Att vara öppen...

Öppen för olikheter1920 2x2


Ska vi ha mångfald behöver vi vara öppna och respektera att andra har andra sätt att göra/tänka/tycka.

Det är klart det finns gränser, som tex en Talibans agerande. Problemet är bara att vi människor (och naturen) stöter bort det som är olika. Om jag jobbar med någon från tex Kina så kan jag inte hela tiden tänka att personen tänker fel, utan det blir bäst om jag är nyfiken på hur han/hon tänker och på dennes erfarenheter.

Tänk på att de mest effektiva grupperna är grupper med olikheter, tex kulturella skillnader, där man medvetet arbetat med gruppen så den får ökad medvetenhet kring skillnader och möjligheter. Det är det jag forskar på! 


Klicka på bilden för att se den i full storlek om du ska skriva ut den.

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se