Att visa sin sårbara sida

Sårbara sida


Det krävs mod att visa sin sårbara sida.

Finns det tillit vågar vi vara autentiska och det i sin tur skapar mer tillit. Förtroendedjupet ökar.

När jag är trygg i mig själv är jag inte lika omvärldsstyrd och vågar mer.Klicka på bilden för att skriva utFrågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se