Längtan feedback

LängtanS


Feedback är en fantastisk möjlighet!


Förutom att feedback: 

 - utvecklar individer till ökad yrkesskicklighet och ökad samarbetsförmåga

- får människor att fortsätta göra det som görs bra

- utvecklar grupper till att komma till en effektivare fas

- skapar grupper och individer med ett ökat välmående

- hjälper individer & grupper att nå uppsatta mål 


...så fyller feedback även ett existentiellt behov - att känna sig som en viktig del ett sammanhang!

Klicka på bilden för att se den i full storlek om du ska skriva ut den.

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se