Livet...

Livet är en fest


Livet är inte en dans på rosor. Problemet är att om du tror att det är det, så blir livet outhärdligt (Scott Peck). Emmy Van Deurzen har formulerat det på ett liknande sätt: "Jorden är en plats mellan himmel och helvete, där man kan uppleva mycket smärta och mycken glädje och där ett visst mått av insikt kan ha en avgörande betydelse". Detta gäller såväl människor i privata relationer som yrkesmänniskor - medarbetare och ledare. 


http://www.stefangunnarsson.se/tankar/


Texten är från boken om feedback (Finns även på Adlibris och Bokus).

http://gunnarssonsforlag.se/bocker/professionell-feedback-medv.html


Klicka på bilden för att se den i full storlek om du ska skriva ut den.

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se