Reflektion

Jorden en plats mellan himmel och helveteDå och då vinner vi på att reflektera över vår situation.  I arbetsgruppen eller i andra relationer.

Reflektera över:

- Hur är det liv nu? Är det bra så eller vad hindrar dig att få det bättre? Vad skulle ett litet steg mot den riktningen vara?

 - Hur är du med andra? Hur påverkar du andra? Hur påverkas du av andra? Hur vill du vara? Vad är dina behov? Hur ser omgivningens behov ut?

 - Få perspektiv och distans över din situation och dina invanda handlingar. Är det något du vill göra mer eller mindre av?

 - Hur ser din värdegrund ut? Hur ser organisationens värdegrund ut? Kan du att anpassa ditt beteende efter organisationens värdegrund eller behöver du söka nytt sammanhang? Hur är det med tilliten på din arbetsplats? Hur bidrar du till att andra ska kunna känna tillit till dig?

 - Vad ger dig energi i ditt arbete/i dina relationer? Vad skapar energiläckage i ditt arbete/ i dina relationer? Är det något du behöver förändra/utveckla? Vad för ledarskap behöver du på arbetet?

- Är det något du behöver lära dig/träna dig på för att du ska kunna vara och verka till 100%? Något du behöver börja göra? Sluta göra? Vad ska du fortsätta att göra?

Det här bara några exempel på områden man kan reflektera över. Vad behöver du reflektera över?

Är det något du behöver feedback på?


Klicka på bilden för att skriva ut

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se