Relationerna

RelationernaEn konflikt är egentligen att det är en kris i människors samspel. Det är inte människorna det är fel på utan deras relation är just nu inte bra. Det är relationen som ska förbättras - inte människorna. Sedan kan det ju förstås kräva att båda parterna behöver ändra sina beteenden för att att relationen ska bli bra. Och sist men inte minst - de ska vilja det!


Båda behöver ta ansvar för att relationen ska bli bättre, det fungerar inte att den ena parten lägger 100% av ansvaret på den ena parten. "Om du inte ser att du är en del i lösningen, är du en del av problemet".


Klicka på bilden för att se den i full storlek om du ska skriva ut den.

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se