Tid för dialog

9:11


Den här dikten skev jag natten mellan den 11:e och 12:e september 2001.Med tanke på det fruktansvärda som nu hände i Paris känns den fortfarande lika aktuell.

Oavsett religion så kommer det alltid finnas en väldigt liten klick extrema fanatiska människor som utövar våld och sedan skyller våldet på sin tolkning av religionen - Mördare som väljer att tolka en viss tro för att rättfärdiga sitt destruktiva sjuka beteende. Risken är att man börjar stereotypa den stora fredliga massan som är en majoritet (oavsett trosuppfattning) och det skapar, missämja, våld, missförstånd och rädsla för det som är olika.

Jag forskar på hur man kan få grupper i organisationer med mångfald mer effektiva. Dessa grupper blir mer effektiva, kreativa och adaptiva än grupper som är monokulturella. Därför  behöver mångfald - och vi behöver lägga tid och engagemang för att utveckla gruppen.

För mig är det förödande när vi fastnar i kampen mot det onda. Det skapar bara en lika destruktiv motkraft. Den rätta vägen är kampen för det goda (och ”vapnet” här är dialog). Vi behöver mötas över gränserna och ha en utvecklande respektfull dialog istället för att försöka stänga gränserna. Däremot kan vi i dialogen sätta gränser - det är en annan sak.


Ps.

jag har nolltolerans mot främlingsfientlighet och tar bort sådana inlägg.


Klicka på bilden för att få den större eller för att skriva ut

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se