Tjänster - Den bästa halvdagen du kan ge din grupp! 

Workshop i feedback - konsten om att ge, ta emot och be om feedback

Feedback - om konsten att ge och be om feedback för att höja kompetens, prestation, förbättra samarbete och nå uppsatta mål.

Fördelen med feedback är att det skapar effektivare grupper och personlig utveckling. Alla vinner på bra feedback! En workshop i feedback är en givande halvdag blandat med föreläsning och praktiska övningar. Detta är ett led i att införa en feedbackkultur i en grupp eller i en organisation. En feedbackkultur är en viktig del i en stödjande utvecklingskultur.

Syftet med konstruktiv feedback är att skapa utveckling - utveckla samarbetet och utveckla samt förbättra prestationer. Feedback är synonymt med återkoppling och bör användas löpande. Samtliga deltagare får kurslitteratur i form av boken "Professionell Feedback - Medvetna Mötens Magi".

Denna workshop i feedback kan kombineras med grupputveckling för team, enheter och ledningsgrupper - workshopen förlängs då till en heldag.

Beskrivning av "Workshop i Feedback" - klicka här

Var är gruppen? - Vad behöver gruppen? Grupputvecklingsmodell GDQ*

Hur viktigt är ett bra samarbete på din arbetsplats? Hur långt har din grupp kommit i sin utveckling? Enligt forskaren Susan Wheelan befinner sig 50% av alla grupper i de inledande faserna - fas 1 (tillhörighet och trygghet) eller fas 2 (opposition och konflikt).

Det finns forskning på grupper som visar att grupper som har utvecklats till fas 3 (tillit och struktur) eller fas 4 (arbete och produktivitet) är betydligt mer effektiva/produktiva och lönsamma än motsvarande grupper som är i fas 1 eller fas 2. Det är dessutom mer utvecklande och roligare att vara i en fas 3 eller fas 4 grupp. 

Grupper som når fas 4 är oftast högpresterande grupper. Man kan jobba både självständigt och tillsammans med de övriga gruppmedlemmarna. Gruppen är effektiv, kreativ, öppen och man känner stor arbetsglädje utan att tappa fokus på vad gruppen ska uträtta. De enskilda gruppmedlemmarna utvecklas fortare i detta sammanhang jämfört med grupper som är i fas 1 eller 2. Ledarens huvuduppgift är nu att få gruppen att stanna i fas 4 hellre en vara en styrande och kontrollerande chef. Tyvärr är det endast 20% av alla grupper som når fas 4 utan hjälp. Därför anser vi att kunskap om grupputveckling är en viktig del i ledarskap och medarbetarskap.

*GDQ (Group Development Questionnaire) är en enkel och effektiv metod för att utveckla och effektivisera arbets- och ledningsgrupper. En GDQ-analys hjälper gruppen att se vilken fas den befinner sig i just och vad som behövs för att utvecklas. Oavsett arbetsklimat finns det alltid utvecklingsmöjligheter. Stefan Gunnarsson är certifierad i GDQ av Professor Susan A Wheelan.

GDQ bygger på mångårig forskning och omfattande tillämpning av dessa toerier. Att utföra en GDQ-analys innebär en träff med gruppen där verktyget presenteras samt att gruppmedlemmarna får fylla i ett licensierat formulär med ett antal frågor. Denna procedur tar ca 40-50 minuter. Därefter bearbetas och analyseras materialet, samt en sammanställning skapas.

Ett par dagar efter analysen får gruppen en presentation av materialet samt tillfälle att bearbeta och reagera på återkopplingen under en halvdag. Efter denna halvdag vet gruppen vad nästa steg i gruppens utveckling är. Gruppdynamiken kan alltid utvecklas oavsett hur långt gruppen har kommit.

Stefan Gunnarsson - 15 års erfarenhet som konsult- processledare - föreläsare inom följande områden:

Ledarskapsutveckling - Ledningsgrupsutveckling - Konflikthantering - Grupputveckling -Förändringsprocesser - Värdegrundsarbete - Arbete med kulturer - Coaching - Kommunikationsträning - Införa en feedbackkultur - Arbete kring målstyrning 

Några kunder:

referenser feedbackakademin 12 maj

Stefan Gunnarsson har utbildat över 20 000 chefer och medarbetare i feedback. Stefan Gunnarsson är även verksam i ett forskningsprojekt där han forskar på hur man kan införa en feedbackkultur/ utvecklingskultur i arbetsgrupper med kulturell mångfald.

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se