Workshop i Feedback 

Feedback - om konsten att ge och be om feedback för att höja kompetens, prestation, förbättra samarbete och nå uppsatta mål

Halv eller heldags workshop i feedback för 10-200 deltagare.

Om denna workshop i Feedback: 

 • Under denna worskhop kommer deltagarna få praktisk användbar kunskap att direkt använda på arbetet eller i privatlivet. 
 • Kursen har ett högt tempo med mycket skratt och ger kunskap, insikter och träning för att komma igång med framgångsrik feedback. 
 • Deltagarna får ta del av Stefan Gunnarssons forskning inom området att använda feedback för att utveckla multikulturella eller monokulturella grupper.
 • Workshopen täcker in konsten att be om, ge och ta emot feedback. Under workshopen blandas teorier och övningar.
 • Under detta tillfälle ges även verktyg och insikter för bättre ledarskap och medarbetarskap. 
 • Professionell Feedback - av Stefan Gunnarsson ingår till samtliga deltagare som kursmaterial. Boken är Sveriges mest sålda feedbackbok.
 • (vid heldag istället för halvdag blir det mer teorier och ännu mer praktisk träning och mer kunskap om grupputveckling)

Innehåll:

 • Syftet med feedback.
 • Olika typer av feedback
 • Områden att ge feedback på
 • Kunskap om hur ge uppskattning
 • Kunskap och metoder om hur ge utvecklande feedback (”kritik”)
 • Teorier för att bli bättre på att se områden att ge feedback på
 • Hur göra så att det går att leverera feedback som kan upplevas som tung
 • Situationsanpassad feedback
 • Teorier och praktisk övning i en fyrstegsmodell för att skapa framgångsrik feedback
 • Feedback kopplad till gruppers utvecklingsfaser
 • Hur undvika att det blir konflikt och kamp
 • Feedback kopplad till Joharis fönster (ens egen självbild) och övning i feedback kopplat till Joharis fönster
 • Feedback kopplad till den organisations/gruppens värdegrund
 • Hur införa en feedbackkultur i gruppen

Målgrupp:

Enskilda enheter/avdelningar/ledningsgruppen/projektgrupper/ledningsgrupper/ samtliga chefer och ledare i organisationen/ hela organisationen som vill:

 • Förbättra sin kommunikation
 • Lära sig hur man ger, tar emot och ber om feedback
 • Utveckla individer och grupper och själva utvecklas genom feedback
 • Hantera och undvika konflikter 
 • Ge kunskap om hur man inför en fungerande praktisk feedbackkultur.

Så här säger deltagarna om kursen:

 • Viktigast har varit att hela avdelning har fått en gemensam ”utbildning” i feedback som vi kan praktisera omedelbums och diskutera framöver.
 • Att få redskap för att kunna ge feedback.  Att få öva på varandra.  Att få se helheten mellan beteende och feedback. 
 • Att seminariet var så pass roligt som det var.  Alla spontana skratt under resans gång. Mycket humor hos Stefan - Bra!
 • Att feedback är en så viktig komponent i en fungerande organisation.
 • Det egna ansvaret att bidra till gruppens utveckling.
 • Du har överraskat mig! Engagerad och fängslande/skicklig föreläsare och övningsledare.
 • Att våga prata om detta i vår grupp. Har inte gjorts tidigare. Vissa av sakerna som har tagits upp var skolexempel på hur vi har det.
 • Att kursen inte var slentrianmässig utan innehållet gav riktiga verktyg. 

Ladda ner kursbeskrivning som PDF

Feedback omslag v5
Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se